Làng Pháp Petite France – một tác phẩm hiện thực lấy ý tưởng từ câu chuyện “Hoàng tử bé” Làng Pháp Petite France là tác phẩm hiện thực mô phỏng một làng quê ở Pháp qua câu truyện nổi tiếng “Hoàng tử bé” của nhà văn Saint-Exupéry. Ngôi làng mang văn hóa & phong cách […]